general.Bienvenidoaoriginaenergia

Pilot Biogàs

Emplaçament: La Seu d\'Urgell

Descripció:

Origina SE ha desenvolupat un pilot de planta metanogènica que esdevé una eina imprescindible i molt eficient en el disseny de sistemes de valorització energètica de residus orgànics.

La planta disposa de sistema de pre-tractament del residu, digestor dotat de sistema de calefacció per a regulació de temperatura, remenador, gasòmetres, tractament sec i humit del gas, condensador, punts de mesura de la qualitat i mesura de producció del gas, i fins a tres circuits de gas diferenciats per a proves.

El potent sistema escada de control i maniobra de que disposa la planta facilita la operació de la planta i dades online (Ph, REDOX, electroconductivitat, temperatura i pressió) i la captura de les mateixes per a posteriors anàlisis.

Per a més informació: www.pilotbiogas.com

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: N/D Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: N/D kWh/any

Potencia: N/D kW

Inversió: N/D

Estat: En Execució

Partner: N/D

Web del partner: N/D

Pilot Biogàs Planta metanogènica pilot

Pilot Biogàs

www.pilotbiogas.com

" data-titulo="Projecte: Pilot Biogàs">Veure document inversors

Publicitat