general.Bienvenidoaoriginaenergia

Biomassa Apartaments Giberga

Emplaçament: La Massana, Andorra

Descripció:

Instal·lació de producció de calor i ACS del conjunt d’Apartaments Giberga a l’Aldosa de la Massana.

El sistema de calefacció amb biomassa d’estella substitueix les calderes actuals de gasoil. Són un conjunt d’edificis amb locals tècnics i aparcament a planta baixa i tres plantes superiors d’apartaments.

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: 131 Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: N/D kWh/any

Potencia: 200 kW

Inversió: N/D

Estat: En funcionament

Partner: N/D

Web del partner: N/D

Biomassa Apartaments Giberga Apartaments Giberga

Biomassa Apartaments Giberga


Publicitat