general.Bienvenidoaoriginaenergia

Biomassa Hotel Muntanya

Emplaçament: Prullans (Catalunya)

Descripció:

Es defineix el proveïment tèrmic amb biomassa a l’hotel, per tal de fer arribar aigua calenta per a calefacció i ACS. Aquesta instal·lació consta d’una petita xarxa que dona servei a: Hotel amb 48 habitacions amb SPA i piscina climatitzada, 26 apartaments i 3 habitatges unifamiliars aïllats.

Instal·lació híbrida de biomassa (85%) amb plaques solars tèrmiques (15%), amb una sitja de 20 tones de capacitat i una autonomia mínima de 2 setmanes. Disposa d’un sistema de tele gestió que permetrà el funcionament automàtic de la instal·lació i la lectura dels comptadors per assegurar la disposició d’aigua calenta en tot moment.

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: 193 Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: N/D kWh/any

Potencia: 500 kW

Inversió: N/D

Estat: En funcionament

Partner: N/D

Web del partner: N/D

Biomassa Hotel Muntanya Hotel Muntanya de Prullans

Biomassa Hotel Muntanya


Publicitat