general.Bienvenidoaoriginaenergia

Estudio Abatimiento Particulado PM2,5

Emplaçament: TEMUCO I CHILLÁN (XILE)

Descripció:

El que es busca en aquest projecte es generar estudis de prefactibilitat tècnica-econòmica de sistemes de cogeneració i/o calefacció centralitzada o distribuïda (District Heating), en les ciutats de Chillán i Temuco, les quals han sigut declarades com zones saturades per material particulat fi (PM 2,5).

Aquest projecte va ser encarregat per part del Ministeri de Medi Ambient de Xile, amb un objectiu principal, que és el de tindre un estudi acabat, amb antecedents actualitzats, respecte de la viabilitat tècnica i econòmica de projectes de calefacció eficients que utilitzin biomassa forestal, de baixes emissions.

El resultat final serà, per un costat, la obtenció de les emissions de particulat fi en funció de: Demanda, consum i tipus de combustible.

I per un altre costat, la obtenció de un model de sistema de producció energètica per la substitució del actual. L’estudi es centra en 3 tipologies de sistema: Individual, centralitzat i distribuït, sent aquest últim el de màxim  interès per a nous creixements. Per a tal fi, s’ha modelitzat la demanda energètica de les edificacions existents seleccionades. Posteriorment es dimensiona la producció i distribució distribuïda. S’obté les dades d’emissions, que es comparen amb les actuals.

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: N/D Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: N/D kWh/any

Potencia: N/D kW

Inversió: N/D

Estat: En Execució

Partner: Ministerio del Medio Ambiente Chile

Web del partner: portal.mma.gob.cl

Estudio Abatimiento Particulado PM2,5 Contaminació ciutat de Temuco

Publicitat