general.Bienvenidoaoriginaenergia

DH ARA San Sebastián

Emplaçament: TEMUCO (XILE)

Descripció:

OBJECTIU DEL ESTUDI

Té com a objectiu l'obtenció d'un model tècnic-econòmic per poder avaluar la instal·lació d'un "District Heating" a la Villa San Sebastián de Temuco, la qual consta a l'actualitat de 224 habitatges sense instal·lació interior, per tant, cal dissenyar-les. El sistema de producció es va avaluar amb l'aprofitament de la captació d'aigua potable per mitjà de bombes de calor geotèrmiques aigua-aigua i mitjançant biomassa. La demanda dels habitatges s'obté amb els tancaments segons la normativa d'aplicació del reglament tèrmic vigent, i tal com estan construïdes. Aquest estudi va aportar dades per poder estudiar tècnica i econòmicament cada una de les propostes.

CONCLUSIONS

El "Distritct Heating" avaluat amb biomassa en l'estudi, va significar que les emissions arribarien tan sols a 27,8 kg/any de MP2,5, pel total de 224 habitatges, respecte de les 47 Ton/any estimades pel mateix conjunt utilitzant calefactors convencionals a llenya. Per un altre costat, incloent Bombes de Calor Geotèrmiques no hi hauria emissions de material particulat de cap tipus.

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: 47 Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: N/D kWh/any

Potencia: 2 kW

Inversió: N/D

Estat: En Execució

Partner: AGUAS ARAUCANÍA

Web del partner: www.aguasaraucania.cl

DH ARA San Sebastián Situació District Heating

Publicitat