general.Bienvenidoaoriginaenergia

Fotovoltaica en Coberta Industrial

Emplaçament: Las Massana, Andorra

Descripció:

Construcció d'una planta fotovoltaica integrada a la coberta d'un bloc de pisos de propietat privada. L'energia produïda serà venuda a la xarxa pública de distribució. El 24/10/12 es va aprovar el Reglament de regulació de l'activitat d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de distribució d'Andorra (BOPA 053). Per la complexitat del teulat de l'edifici que té diferents orientacions s'ha optat per instal·lar un inversor amb tres seguidors de màxima potència per treure el màxim rendiment a la instal·lació.

Tipus d'energia: Energia Solar Fotovoltaica

Estalvi de CO2: 9 Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: N/D kWh/any

Potencia: 15 kW

Inversió: N/D

Estat: Operatiu

Partner: N/D

Web del partner: N/D

Fotovoltaica en Coberta Industrial Fotovoltaica a Andorra

Fotovoltaica en Coberta Industrial


Publicitat