general.Bienvenidoaoriginaenergia

Caldera Biomassa Centre Escolar

Emplaçament: Encamp, Andorra

Descripció:

Instal·lació d'una caldera de biomassa de 100kW que treballa seriada al retorn de dues calderes de gasoil de 500kW.

Aquest és un projecte del Govern d'Andorra, en el qual es vol provar el correcte funcionament d'aquesta tecnologia i la seva aplicació en edificis públics. Es vol també testar els proveedors de biomassa residual forestal. La instal·lació pot funcionar tant amb astella com amb pellet.

Després de dos anys de funcionament, la caldera ha sigut capaç de subministrar una part importantíssima de l'escola, reduïnt espectacularment el consum de gasoil, les emissions de CO2 i la despesa energètica. El subministrament de biomassa ha sigut també un èxit.

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: 34 Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: 132 kWh/any

Potencia: 100 kW

Inversió: 30.000,00 €

Estat: Operatiu

Partner: FRÖLING

Web del partner: http://www.gruponovaenergia.com

Caldera Biomassa Centre Escolar Biomasa en edificio escolar - Encamp

Caldera Biomassa Centre Escolar


Publicitat