general.Bienvenidoaoriginaenergia

Geriàtric MAS PITEU Barcelona

Emplaçament: Barcelona

Descripció:

Instal·lació d'una caldera de biomassa de 130kW utilitzant com a combustible biomassa, que treballa seriada al retorn de dues calderes de gas natural. La instal·lació pot funcionar tant amb estella com amb pèl·let.
L'energia tèrmica produïda es farà servir per la producció d' A.C.S.
Dona servei a una residència geriàtrica situada a la zona de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'edifici consta de 98 dormitoris i dels serveis socio sanitaris necessaris.

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: 36 Tm

Estalvi econòmic: 20,00 €

Energia generada: 117 kWh/any

Potencia: 130 kW

Inversió: 32.000,00 €

Estat: Operatiu

Partner: kapelbi

Web del partner: http://www.kapelbi.com

Geriàtric MAS PITEU Barcelona Caldera de biomassa de 130 kw

Geriàtric MAS PITEU Barcelona


Publicitat