general.Bienvenidoaoriginaenergia

Edifici Plurifamiliar Hiuls

Emplaçament: La Seu d'Urgell

Descripció:

Instal.lacions de producció de calor i ACS del conjunt d'escales incloses dins l'edifici plurifamiliar promogut per HIULS a la zona d'horta del Valira de La Seu d'Urgell, i que disposa d'un total de 45 habitatges. Operatiu des de 2013.

Es substitueix el gas propà canalitzat (C3H8) combustionat en caldera mural individual per una instal·lació de producció centralitzada amb combustible estella local.

El control es realitza per telegestió.

Tipus d'energia: Energia Biomassa

Estalvi de CO2: N/D Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: 181 kWh/any

Potencia: 200 kW

Inversió: N/D

Estat: Operatiu

Partner: Atria Bioenergia

Web del partner: www.atriabioenergia.com

Edifici Plurifamiliar Hiuls Instal.lacions de producció de calor i ACS

Edifici Plurifamiliar Hiuls


Publicitat