general.Bienvenidoaoriginaenergia

Planta Fotovoltaica a l'Urgell

Emplaçament: Tàrrega

Descripció:

Instal.lació d'una planta fotovoltaica integrada a la coberta de l'estació d'autobusos de Tàrrega. Aquesta instal.lació te com a factor diferenciador el fet de la col.locació de les plaques amb el mateix pendent de la coberta, minimitzant-ne l'impacte visual, i amb unes pèrdues respecte a l'òptim de només el 3%. La bona orientació i la gran quantitat de radiació solar anual, fa que els resultats amb la tecnologia disponible siguin òptims. Es va posar en funcionament el setembre del 2010.

Tipus d'energia: Energia Solar Fotovoltaica

Estalvi de CO2: 38 Tm

Estalvi econòmic: N/D

Energia generada: 500 kWh/any

Potencia: 100 kW

Inversió: N/D

Estat: Operatiu

Partner: SICE ENERGIA

Web del partner: http://www.sice.es

Planta Fotovoltaica a l\'Urgell Planta Fotovoltaica Estació Bus - Tàrrega

Planta Fotovoltaica a l'Urgell


Publicitat