general.Bienvenidoaoriginaenergia

ORIGINA, especialista en Etiquetes Energètiques

ORIGINA, especialista en Etiquetes Energètiques

El passat 5 de febrer de 2020 es va aprovar el nou “Reglament de la qualificació de l'eficiència energètica en l’edificació”, que obliga a tenir l'Etiqueta Energètica dels immobles en compra-venda (tant edificis de nova construcció com existents).

El passat 5 de febrer de 2020 es va aprovar el nou “Reglament de la qualificació de l'eficiència energètica en l’edificació”, que obliga a tenir l'Etiqueta Energètica dels immobles en compra-venda (tant edificis de nova construcció com existents).

Correspon al propietari de l'edifici disposar de la qualificació energètica emesa per un tècnic autoritzat, que té una vigència de 10 anys. ORIGINA és una empresa formada per enginyers especialitzats en projectes energètics, ambientals, d'edificació i de serveis energètics, i disposa de tècnics autoritzats per fer qualificacions d'eficiència energètica en l'edificació i registrar-les a l'Administració.

Amb l’etiqueta energètica també es recullen un seguit de propostes de millora que es poden efectuar per tal de millorar l'eficiència energètica de l'edifici, fins aconseguir, almenys, un nivell B en la classificació. Les millores s'estudien en base a una reducció de la demanda i el consum energètic, per reduir també la despesa energètica anual.  

No dubteu en contactar-nos trucant al telèfon 811.900.


Publicitat