general.Bienvenidoaoriginaenergia

ORIGINA S.E. DESENVOLUPA UN PILOT DE PLANTA METANOGÈNICA PER A INVESTIGACIÓ

ORIGINA S.E. DESENVOLUPA UN PILOT DE PLANTA METANOGÈNICA PER A INVESTIGACIÓ

Origina SE ha desenvolupat un pilot de planta metanogènica que esdevé una eina imprescindible i molt eficient en el disseny de sistemes de valorització energètica de residus orgànics.

Origina SE ha desenvolupat un pilot de planta metanogènica que esdevé una eina imprescindible i molt eficient en el disseny de sistemes de valorització energètica de residus orgànics.

La planta disposa de sistema de pre-tractament del residu, digestor dotat de sistema de calefacció per a regulació de temperatura, remenador, gasòmetres, tractament sec i humit del gas, condensador, punts de mesura de la qualitat i mesura de producció del gas, i fins a tres circuits de gas diferenciats per a proves.

El potent sistema escada de control i maniobra de que disposa la planta facilita la operació de la planta i dades online (Ph, REDOX, electroconductivitat, temperatura i pressió) i la captura de les mateixes per a posteriors anàlisis.


Publicitat