general.Bienvenidoaoriginaenergia

LLEI DE CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA

El Govern aprova el Projecte de llei del canvi climàtic a Catalunya

El projecte estableix uns objectius de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic que són la base d’un model de desenvolupament econòmic sostenible, innovador, competitiu, i creador de riquesa i de llocs de treball, amb la voluntat de facilitar la transposició cap a una societat més baixa en emissions de carboni.

En la seva disposició final, el Projecte fa referència a l’accés als recursos bàsics d’energia i aigua. Podeu trobar més informació a

Publicada la transposició de la directiva d’eficiència energètica

S’ha publicat al BOE la transposició de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica. Entre d’altres temes, la normativa estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per a les grans empreses de més de 250 treballadors o de més de cinquanta milions d’euros de volum de negoci. Les auditories seran realitzades per auditors energètics professionals o bé per personal intern qualificat.

 

 


Publicitat