general.Bienvenidoaoriginaenergia

"Eficiència present, garantia de futur."

ORIGINA és una empresa formada per enginyers especialitzats en projectes energètics, ambientals, d'edificació i de serveis energètics.

La seva funció és optimitzar el funcionament i la gestió energètica i ambiental de les instal·lacions del client, recuperant les inversions complementaries o millores mitjançant els estalvis aconseguits a curt-mig termini. ORIGINA té també un focus en la gestió de residus i en el disseny passiu de les edificacions.

Aquests serveis estan destinats a grans consumidors com PIMES, administracions, serveis i terciari, edificis d’habitatges i empreses que tracten de reduir les seves factures d’energia i alhora reduir les emissions de CO2.

ORIGINA pot garantir l’eficiència energètica i la reducció de les factures d’energia, així com el bon funcionament de les instal·lacions.

 

Estalvi d'emissions de CO2

5.769.492 Kg

Energia generada

19.358.764 kWh

Potencia instal·lada

4.816 kW

Publicitat