general.Bienvenidoaoriginaenergia

Nota Legal

Dades identificatives

El titular d'aquesta website és ORIGINA SOLUCIONS ENERGETIQUES SL, Correu electrònic de contacte info@originaenergia.com

Condicions generals d'ús

Introducció

L'accés a aquest web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de l'Usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en aquest document. Tota persona que accedeixi o utilitzi aquesta web tindrà la consideració d'Usuari. La condició d'usuari implica l'acceptació de forma expressa, plena i sense reserves, d'aquestes condicions generals.

Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals d'ús haurà d'abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva.

L'accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre.

ORIGINA podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració d'aquesta web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés a aquests.

Ús correcte del PORTAL

L'Usuari s'obliga a utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ella amb fins o efectes lícits comprometent-se a no danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, ni impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

L'Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de ORIGINA o de qualsevol de les societats integrants del Grup, per a altres usuaris de la web o tercers.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta web.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que ORIGINA ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar per (1) incórrer en activitats il · lícites, il · legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic, (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il · legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, (3 ) provocar danys en els sistemes físics i lògics de ORIGINA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

ORIGINA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que , segons ell, no resultessin adequats per a la publicació.

En qualsevol cas, ORIGINA no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

ORIGINA és titular de tots els drets de Propietat Intel · lectual i Industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors , estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel · lectual i Industrial titularitat de ORIGINA. Podrà visualitzar els elements de les diferents websites i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d'explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L'Usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal · lat en el les pàgines de ORIGINA.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

ORIGINA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, la correcta visualització, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

ORIGINA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en les seves websites.

ENLLAÇOS

En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per ORIGINA, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, ORIGINA s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar en relació amb aquests.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La relació entre ORIGINA i l'Usuari es regirà per la llei espanyola. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir entre ORIGINA i l'Usuari ambdues parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de la Seu d'Urgell.

ORIGINA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en les seves websites.