general.Bienvenidoaoriginaenergia

L'ENERGIA SOLAR DEL FUTUR

L'ENERGIA SOLAR DEL FUTUR

Els nous materials en investigació permetran fabricar cèl·lules fotovoltaiques més econòmiques i que es podran integrar en construccions, vehicles o inclús a roba.

En menys de 6 anys l’eficiència de les perovskites pràcticament ha arribat a la del silici.

“En el futur, si es vol reduir l’ús de combustibles fòssils, haurem de construir un model que combini diferents fonts d’energia. L’energia fotovoltaica té el potencial per ser una de les principals.”


Publicitat