general.Bienvenidoaoriginaenergia

INCORPORACIÓ D’UN NOU ENGINYER SÈNIOR A L’EQUIP ORIGINA

Dani Boneta, Enginyer Agrònom (UdL) amb un Màster en Tractament de Residus (ISUC) i un Màster en Energies Renovables, a més d’una llarga experiència en la gestió de plantes metanogèniques, s’incorpora a ORIGINA SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, S.L. consolidant-ne així el nostre departament ambiental.


Publicitat