general.Bienvenidoaoriginaenergia

POSTA EN MARXA CALDERA DE BIOMASSA A LA MASSANA

La primera setmana de Desembre s'ha posat en funcionament una caldera de Biomassa de 200 Kw que dóna servei al complex dels Apartaments Giberga a la Massana, Andorra.

La primera setmana de Desembre s'ha posat en funcionament una caldera de Biomassa de 200 Kw que dóna servei al complex dels Apartaments Giberga a la Massana, Andorra.

 
La caldera de Biomassa produirà la calefacció i ACS de tots els apartaments amb biomassa d'estella del país amb un important estalvi econòmic i energètic.
 
Origina ha realitzat el projecte executiu i gestionarà la Energia dels dels apartaments.

Publicitat