general.Bienvenidoaoriginaenergia

Enllaços

UNFCCC

Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. "United Nations Framework Convention on Climate Change".

Visitar

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

El CREAF és un centre públic de recerca creat l'any 1987 entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb la finalitat d'impulsar la investigació bàsica i aplicada en ecologia terrestre. Posteriorment, es va incorporar la Universitat de Barcelona (UB).

Visitar

Comisión Nacional de Energía

La Comissió Nacional d'Energia és l'ens regulador dels sistemes energètics, creat per la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i desplegat pel Reial Decret 1339/1999, de 31 de juliol, que va aprovar el seu Reglament.

Visitar

Climate EU Adapt

The European Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT) aims to support Europe in adapting to climate change.

Visitar

Publicitat